Datum > 26 maart
Tijd > 09.40 - 17.00 uur
Locatie > DeFabrique, Utrecht
Home
Programma
Aanmelden
Locatie
Contact
Presentaties

Toezichtfestival 2019
Innovatie van Toezicht: meer dan techniek

Na het zeer goed bezochte en ontvangen Festival Innovatie van Toezicht in 2018, kijken we er nu al naar uit: het Toezichtfestival 2019! Een initiatief van de Inspectieraad. Blokkeert u alvast dinsdag 26 maart 2019 in uw agenda? Dit jaar wordt het nog groter en heeft u vooraf mogen meedenken over de inhoud. 

Een festival voor én van toezichthouders
Het festival wordt nog groter én voor een bredere doelgroep, namelijk voor alle toezichthouders van de rijksoverheid. Een festival voor én van die toezichthouders. Met het Inspiratieplein is eerder een eerste stap gezet. De volgende stap is dat we u vragen mee te denken en voorstellen in te dienen voor het programma. Een korte talk, een levendige workshop, een scherp debat of een spreker met een goed verhaal? We kijken uit naar uw bijdrage! Uit de ingediende voorstellen wordt het programma samengesteld door een programmaraad bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende toezichthoudende organisaties met expertise op het terrein van innovatie en toezicht.

Thema: Innovatie van Toezicht: meer dan techniek
Het thema van het Toezichtfestival 2019 is Innovatie van Toezicht: meer dan techniek. Dat betekent dat we kijken naar álle vernieuwingen die nodig zijn en waar vaak al hard aan gewerkt wordt. Van het omgaan en gebruikmaken van nieuwe technologieën tot aan het aangaan van de dialoog met maatschappelijke partijen over verwachtingen rondom toezicht. Van nieuwe samenwerkingen met nieuwe partners tot het ontwikkelen van onze organisaties en onszelf om met al die vernieuwingen om te gaan en om bij te blijven.