Datum > 26 maart
Tijd > 09.40 - 17.00 uur
Locatie > DeFabrique, Utrecht
Home
Programma
Aanmelden
Locatie
Contact
Presentaties

Onderstaand alle beschikbare presentaties van het Toezichtfestival.

Achter de krantenkoppen met Jan van den Bos, Monique Vogelzang en Theodor Kockelkoren.

Agenda Toekomst van het Toezicht: wat willen we veranderen?

Ben jij bias-vrij?

Creatief effectief zijn met toezicht

Data science voor dummies

De toren van Babel: spraakverwarring in toezichtland

Deep dive in data science

Effectmeting van toezicht en handhaving bij gerechtvaardigd wantrouwen

Geavanceerde risicodetectiemodellen in onderwijstoezicht, draagvlak en lessen uit Engeland

Gedragsverandering zonder handhaven

Herstel van vertrouwen en een nieuwe vorm van samenwerking

Innovatieprijs voor project over én met mensen met een licht verstandelijke beperking

Integratie naleving vóór in de administratieve keten

Internetaankoop: goed(e)koop of duurkoop?  

Interventies kiezen is even puzzelen!

Kennis is macht: moeten toezichthouder en onder toezicht staanden data delen? 

Met meer inzicht en gerichte ketensamenwerking naar betere grip op risicovolle ketens

Morele dilemma’s in toezicht vragen om dialoog 

Onderzoeksrisico: een risico-analyse techniek uit de accountancy

Organisatie van de datafabriek

Preview Staat van het toezicht

Railinspectie op de kaart

Samen speuren naar je doelgroep en nieuwe inzichten

Sensoren onder drones: kadavers/ lichamen opsporen en boomkruinen inspecteren

Serious game fraudepreventie

Smart sensors en toezicht: techniek en mogelijke toepassingen

- Haagse Hogeschool

- TNO

Strategisch stakeholder management en toezicht: Hoe komen we voorbij de usual suspects? 

Tijd voor reflectie: leren van incidenten

Toekomstpraat

Toezicht op Goed Bestuur: de toekomst voor alle inspecties? 

- Rian Vos-Ceelen

- Jos Verkroost

- Caroline Liedenbaum

Toezichtsproblemen hacken met gedragswetenschap

Trends4fi: Trendwatching als aanjager voor publiek private samenwerking

Van hoofd naar hart: aanpassing en verandering bij professionals in toezicht

Van Twitter naar toezicht: omgaan met het burgerperspectief bij incidenten

Vernieuwend toezicht: niet alleen controleren maar ook inspireren

Versterk de voorkant van toezicht en scoor slimmer

Waarderend in gesprek over het inspectiewerk

Wat is de juiste mix tussen toezicht en opsporing?

Wij kunnen het beter